Torsdag den 14. januar 2021, kl. 13.


Musik

Aflysning

Hammel Efterløn og Pensionistklub. AFLYSNING: Torsdagsklub (lige uger) og bowling om tirsdagen er indtil videre aflyst. Generalforsamling afholdes når det er forsvarligt og muligt. Hilsen Hammel Efterløn og Bowling.


Fri entré