Hadsten Kulturhus Sløjfen

Evald Tangs Allé 45, Hadsten

Onsdag den 20. januar til onsdag den 5. maj 2021, 14 kursusdage kl. 18.30-19.37.

Arrangør: AOF Favrskov

Andet motionstilbud

Yoga - kroppens ressourcer

Underviser: Ashley Ping Zhang. Kunnedu tænke dig en lettere og mere afspændt hverdag?. Her undersøger vi kroppens mange udfoldelsesmulighedergennem yoga.Med elementer fra yogaen, framindfulness og meditation vil vi bruge kroppen som redskab til en lettere ogmere afspændt hverdag.
Der eringen krav til erfaring med hverken yoga, mindfulness eller meditation ogøvelserne vil kunne tilpasses dig og dine eventuelle skavanker. Gennem øvelservil vi give os god tid til at arbejde med smidighed, styrke og
balance og tid til at lære kroppens signaler bedre atkende. Der tages udgangspunkt igrundlæggende stillinger (asanas) inden for Hatha-yoga traditionen. Hathabetyder 'sol og måne' og det vil afspejle sig i praksis på den måde at du vilblive guidet ind i både dynamiske og rolige stillinger, der vækker det aktiveog det modtagende aspekt i kroppen. Vi vil starte og slutte klassen med enmeditation og afspænding
Medbring en måtte og/eller et tæppe, og tøj du kanbevæge dig i.

Hold: 1321104501.


Pris: 980 kr