Nordjyllands Kystmuseum

P.K. Nielsens Vej 8-10, Skagen

Tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 18.30.

Foredrag

Foredragsaften - Hekseprocesser i Nordjylland

Kystmuseets Museumsinspektør Jan Hammer Larsen giver en gribende fortælling om Renæssancen og hekseprocesserne i Nordjylland. Vores historie er et langt stykke af vejen præget af religiøse begivenheder.Lige fra overgangen til kristendommen i vikingetiden og de dramatiske århundreder, som fulgte derefter

Ja helt op til nutiden, hvor religiøse konflikter stadig præger den verden vi lever i.

Foredraget tager udgangspunkt i lokale begivenheder baseret på arkæologiske fund, skriftlige kilder og belyser nogle af de dramatiske historier, som har udspillet sig her på Vendsyssels østkyst

Har Harald Blåtand virkelig spillet en rolle heroppe i forbindelse med statsdannelsen i Danmark og kristningen af Danerne?

Drog danskerne også til det Hellige Land for at bekæmpe muslimerne i 1100-tallets slutning? - og kan det virkelig passe at vi også her på egnen kastede troldfolk på bålet i Guds navn i 1600-tallet.

Foredragsaftenen varer en time og inkluderer en sandwich samt en øl/vand

OBS. Dørene åbner kl. 18:00, så man kan nå at spise inden foredraget starter kl. 18:30

NB. Der skal som minimum være 10 tilmeldte til arrangementet. Såfremt dette ikke er tilfældet vil foredraget blive aflyst og billetten refunderes ekskl. billetgebyr.


Entré: 158 kr