Lørdag den 12. juni 2021, kl. 14.Andet

Genforeningskaffebord

En markering og fejring af genforeningen med oplevelser til alle sanser (udsat fra 2020).Bænket ved et dejligt kaffebord er publikum inviteret med til fællessang, højtlæsning, koncert og meget mere.
Mens kage og kaffe fortæres kan man se frem til at møde Anna Elisabeth Jessen, der har skrevet romanen "Om hundrede år", som er hundrede nedslag i en familiehistorie fra 1914 til 2014. Zenobia vil binde arrangementet sammen med musikalske indslag, og sætter i et samarbejde med historikeren Else Marie Dam-Jensen fra Museum Sønderjylland fokus på sangens betydning for genforeningen.

Skuespilleren Anette Asp Christensen fra teatret Wunderwerk har med udgangspunkt i sine egne erindringer om sin sønderjyske bedstemor skabt forestillingen "Udsigter fra min bedstemors køkken", hvor bedstemoderen i skikkelse af en dukke fortæller. Ved kaffebordet i Inside vil "bedstemoderen" også deltage og spille uddrag af forestillingen.
Hele herligheden skylles ned med kaffe og indrammes med fællessang, hvis coronarestriktionerne gør det muligt.
Arrangeret i samarbejde med Kulturring Østjylland.


Entré: 125 kr