Hampen Menighedshus

Nylandsvej 4, Hampen

Torsdag den 6. maj 2021, kl. 09.30.Historisk

A f l y s t - formiddagscafe i Hampen (torsdag)

Formiddagscafé Kaffe og rundstykke Tur til Vester Palsgaard skovmuseum Velkommen til et hyggeligt arrangement i dit lokalområde Kontaktperson: Laura Pristed Iversen, tlf. 2844 0341.