Hampen Menighedshus

Nylandsvej 4, Hampen

Torsdag den 8. april 2021, kl. 09.30.Foredrag

A f l y s t - formiddagscafe i Hampen (torsdag)

Formiddagscafé Kaffe og rundstykke Birthe Schweigler, Jørgen Forsingdal og Bent Søndergaard. Foredrag og live musik om Halfdan Rasmussen Velkommen til et hyggeligt arrangement i dit lokalområde Kontaktperson: Laura Pristed Iversen, tlf. 2844 0341.