Grøndalspark Skolehaven

Grøndalsvænge 33, København NV

Tirsdag den 27. april til torsdag den 23. september 2021, kl. 16.30.Natur

Grøndalspark Skolehave sæson 2021

Vil du være med til noget sjovt, meningsfuldt og corona-sikkert, som du kan dyrke sammen med dit barn? Så få en skolehave, hvor du kommer ud i det grønne og får jord under neglene og fuglefløjt i ørerne sammen med dit barn!.Vil du være med til noget sjovt, meningsfuldt og corona-sikkert, som du kan dyrke sammen med dit barn? Så få en skolehave, hvor du kommer ud i det grønne og får jord under neglene og fuglefløjt i ørerne sammen med dit barn!

I skolehaven lærer børnene at så og dyrke grøntsager i deres egne små havestykker og I får høsten med hjem i løbet af sommeren. Vi frivillige instruktører er der hele vejen igennem til at hjælpe og svare på spørgsmål.

Aktiviteter og årets gang i skolehaven
I foråret sår børnene afgrøder, og vi ser spirene titte frem og lærer at kende forskel på ukrudt og rækker med grøntsagsspirer. Når solen begynder at lune godt i forsommeren, gælder det om at luge, og sommeren igennem kan I glæde jer over at kunne høste grøntsager og blomster, som I kan tage med hjem. Alt efter corona-restriktionerne i løbet af foråret og sommeren, laver vi også forskellige aktiviteter, fx med bål, kigge i kompost, indsamling af planter med mere.

Grupper
I år er børn og deres voksne inddelt i mindre grupper. 3-4 grupper er i haven samtidig enten hver tirsdag eller hver onsdag kl. 16.30-18.00, og hver gruppe skal holde sig inden for deres eget afmærkede område i haven. Det gør vi for at overholde det udendørs forsamlingsforbud, som i skrivende stund er på 25 personer, hvor man gerne må være flere grupper på max 25 personer, så længe grupperne ikke blandes. Vi inddeler jer i disse grupper, når vi kan se, hvor mange af jer der har tilmeldt jer samt hvor mange I forventer at komme (det bliver I bedt om at svare på, når I tilmelder jer - se nedenfor).

Tilmelding og pris
Du tilmelder et eller flere børn på enten tirsdagsholdet eller onsdagsholdet og betaler derefter med Dankort ved at klikke på en af mulighederne ude til højre oppe i starten af denne side, hvor der står "Tilmelding". Når du tilmelder dig, bliver du blandt andet bedt om at skrive et bud på, hvor mange personer I som oftest regner med at være, når I kommer på den ugentlige havedag i skolehaven. Vi har brug for få jeres bedste bud på dette, så vi kan sammensætte grupperne på en måde, så flest mulige børn kan få en skolehave, og så vi samtidig kan sikre, at vi overholder forsamlingsforbuddet og øvrige corona-hensyn.

Prisen for en hel sæson inkl. frø, gødning mv. er 235 kr. for hvert barn, som har sit eget havestykke.

Sæsonstart
Vi starter op i uge 17, hvor grupperne på tirsdagsholdet har første havedag tirsdag d. 27. april kl. 16.30-18.00, og grupperne på onsdagsholdet har første havedag onsdag d. 28. april kl. 16.30-18.00.

At komme i haven og afbud
Det er vigtigt, at I kommer hver uge på jeres hold (dvs. tirsdage eller onsdag, alt efter hvad I tilmelder jer), og at I melder afbud, hvis I alligevel bliver forhindret i at komme. I melder afbud ved at skrive en kommentar i vores Facebook-gruppe eller (fx hvis du ikke er på Facebook) ved at sende en mail til groendalspark.skolehave@gmail.com . I beskeden/mailen skriver du barnets fulde navn.

OBS: Hvis I tre uger i træk ikke kommer og ikke melder afbud, bliver jeres have inddraget og givet til et andet barn eller brugt til fællesdyrkning.

Hvis I tager væk nogle uger fx på ferie: Vi vander haverne regelmæssigt i ferien og derudover kan I tale med nogle af de andre familier i haven om at passe på hinandens haver og høste og luge i nabohaven, mens I er på ferie.

Sommerferieperioden
I skolesommerferien er der færre åbningsdage - vi giver besked senere, når vi ved, præcis hvordan det bliver.

Hvis muligt i forhold til Corona, slutter vi sæsonen med en høstfest i september for alle børn og deres familier.

Skolehavens Facebook-gruppe og mailadresse
Hvis du har spørgsmål til skolehaven kan du skrive i vores Facebook-gruppe (se link nedenfor) eller sende os en mail på:
groendalspark.skolehave@gmail.com

Tilmeld dig meget gerne vores Facebook-gruppe, hvor vi eksempelvis informerer om havedagene og giver besked, hvis vi pga. kraftigt regnvejr er nødt til at aflyse en havedag. Du kan finde gruppen ved at søge i Facebook på "Grøndalspark skolehave" eller via følgende link:

Facebook-gruppe

Regler og tiltag vedrørende Corona
Pga. Corona-situationen er der i år nogle særlige regler, vi skal overholde, når vi er i haven. De er anderledes end sidste år, for vi har lært meget om corona-hensyn og lyttet til den feedback, I gav os sidste år:

Bliv inden for din gruppes område. Hver gruppe har et område, som de skal holde sig inden for, for at sikre at vi overholder forsamlingsforbuddet. Det er forældrenes ansvar at sikre, at børnene overholder dette.

Hold afstand. Hold god afstand (mindst 2 meter) til alle andre i skolehaven. Vær især opmærksom på dette, når I ankommer i haven, når I henter værktøj, frø, vand mv. samt når I forlader haven. Vi har fordelt haverne, så man har god afstand mellem hver have på de enkelte hold.

I må kun komme på den dag I har tilmeldt jer. For at sikreafstand mellem jer, må man KUN komme i haven på den dag man har tilmeldt sig. Dvs. hvis man fx er på tirsdagsholdet, må man kun komme i haven om tirsdagen.

Brug af håndsprit og håndvask. Vask altid hænder/sprit altid hænder af, når I ankommer i skolehaven, inden I henter redskaber, frø, vand mv. og inden I forlader haven.

Ha egne havehandsker med. I skal altid have egne havehandsker med og have dem på, når I er i haven

Egen håndsprit med. Hav egen håndsprit med (vi vil have håndsprit og sæbe i haven, men sørg for at I har jeres egen med for at vi undgår ventetid og forsamlinger med vaskestationerne/spritstationerne.)

Ved tegn på sygdom. Viser man det mindste tegn på sygdom eller er nogen i ens husstand syg med Corona-relaterede symptomer, skal man melde afbud og må ikke komme i haven.

Øvrige retningslinjer. Og endelig skal man naturligvis følge de almindelige retningslinjer om at nyse og hoste i ærmet og begrænse fysisk kontakt.Vær i øvrigt opmærksom på følgende
- Vi har ikke ressourcer til at spritte redskaberne af mellem hvert hold. Det er derfor vigtigt som nævnt, at man har havehandsker på, samt at man bruger håndsprit og vasker hænder.

Ansvaret for at barnet og den voksne overholder de ovennævnte regler er de voksnes (barnets forældre).

Vi håber, at Danmark åbner mere og mere hen over sommeren, så vi hen ad vejen kan ændre reglerne og lave flere aktiviteter i haven.

Vi glæder os til at se jer i haven!

Mange grønne hilsner
De frivillige i Grøndalspark Skolehave

Behandling af personoplysninger (GDPR)
Her kan du læse om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver os, hvis du tilmelder et barn til en skolehave:

Privatlivspolitik for foreningen Københavns Skolehaver


Entré: 235 kr