Lindevangskolen

P.G. Ramms Alle 26, Frederiksberg

Onsdag den 7. april til onsdag den 23. juni 2021, 12 kursusdage kl. 19-20.40.

Arrangør: AOF Storkøbenhavn/FrbUndervisning

Italiensk for begyndere ( A1)

Underviser: Fabrizia Forieri. Er du nybegynder eller næsten nybegynder? Du har aldrig haft eller blothaft lidt italiensk før.Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo med smådialoger, hvor du kommer i gang med at tale italiensk allerede fra starten

Vi øver simple sætninger og situationer, som du kan fåbrug for, når du er klar til at rejse sydpå. Du lærer at købe ind og shoppe, atfortælle om din fritid og om dine ferier, at bestille mad på pizzeria og pårestaurant, m.m. Vi træner ordforråd ved hjælp af øvelser, samtaler ogrollespil. Og vi gennemgår grundlæggende grammatik med udgangspunkt i Passaparola1som suppleres med audio- og video, spil, mm.

Vi aftaler at købematerialer efter 1. mødegang.

Er du nybegynder eller næsten nybegynder? Du har aldrig haft eller blot haft lidt italiensk før. Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo med små dialoger, hvor du kommer i gang med at tale italiensk allerede fra starten

Vi øver simple sætninger og situationer, som du kan få brug for, når du er klar til at rejse sydpå. Du lærer at købe ind og shoppe, at fortælle om din fritid og om dine ferier, at bestille mad på pizzeria og på restaurant, m.m. Vi træner ordforråd ved hjælp af øvelser, samtaler og rollespil. Og vi gennemgår grundlæggende grammatik med udgangspunkt i Passaparola1 som suppleres med audio- og video, spil, mm.

Vi aftaler at købe materialer efter 1. mødegang.

Hold: 1721106041.


Pris: 1240 kr