Biblioteket Gråsten

Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, Gråsten

Mandag den 20. september 2021, kl. 16.30-18.Foredrag

Viking - ran, ild og sværd

Vikingetiden er en af de helt centrale og mest fascinerende perioder i danmarkshistorien. Jeanette Varberg fortæller om vikingerne, og om hvordan de satte deres spor i hele datidens Europa.Fra Irland til Rusland, fra Grønland til Middelhavet blev vikingerne en del af historien.

Nordens krigere satte sejl i en jagt på guld, ære og i sidste ende land. Plyndringer, slagmarker og magtkampe, politiske magtspil, rænkespil og landvindinger er alle facetter af fortællingen om vikingerne i Skandinavien og Europa. Samtidig var der en stærk udvikling af de skandinaviske kongedømmer. Store konger samlede magten og grundlagde det Danmark, vi kender. Heri spillede også kvinderne en afgørende rolle om end ofte i skyggen af deres mænd.

Jeanette Varberg er arkæolog og er museumsinspektør på Nationalmuseet. Tidligere har hun været museumsinspektør på Moesgaard Museum, og hun er en aktiv formidler i medierne, hvor hun blandt andet deltog som ekspert i DRs "Historien om Danmark".

Jeanette Varberg tager udgangspunkt i sin succesrige bog "Viking", hvor hun præsenterer læserne for den nyeste forskning og sætter vikingernes historie ind i en europæisk kontekst. Mens vi normalt sætter vikingetidens århundreder fra midt i 700-tallet til midt i 1000-tallet, udvider Jeanette Varberg perioden. Baseret på arkæologiske fund og historiske kilder formidles et langt stræk fra 300-tallet til begyndelsen af 1100-tallet.


Entré: 80 kr