Jægersborg Bibliotek

Smakkegårdsvej 112, Gentofte

Onsdag den 12. maj 2021, kl. 18.

Arrangør: Gentofte HovedbibliotekLyrik/oplæsning

Poetisk aftenvandring om japansk økokritik: Vildgræs ved flodlejet af Hiromi Itõ

Der er fokus på mennesket i naturen og naturen i mennesket, når litteraturformidler Christine Fur Fischer inviterer på aftenvandring i Hundesømosen.Christine fortæller om økokritik med udgangspunkt i den japanske digter Hiromi Itõ: En af Japans vigtigste nulevende digtere og samtidig en af pionererne inden for økokritikken i Japan. Historisk set har vestlig tænkning opretholdt en total adskillelse af natur og kultur og en hierarkisk orden, hvori mennesket betragtes som overlegent og herskende over naturen. Økokritikken anser dette verdensbillede for at være en kunstig opdeling, og en falsk omvending af det virkelige magtforhold, hvor mennesket er dybt afhængigt af, og uløseligt forbundet med, naturen. Med digtromanen Vildgræs ved flodlejet udfolder Hiromi Itõ et univers, hvor mennesker og planter, liv og død smelter sammen i et på alle måder grænseoverskridende miljø.

Praktisk information

  • Gratis.
  • Book billet her på siden.
  • Mødested: P-pladsen på Jægersborg Allé ved indgangen til Hundesømosen, ved Jægersborghave Plejeboliger.
  • Husk praktiske sko, stien omkring mosen kan være smattet.


Naturgemälde - Menneske vs. Natur

Naturgemälde - Menneske vs. Natur er et tema inspireret af Alexander von Humboldts epokegørende natursyn-teori fra omkring år 1800. Jægersborg Biblioteks arrangementsrække er inspireret af Humboldts blik på naturen som et sammenhængende hele. Vi går på opdagelse i vores forhold til naturen gennem tiden, og kigger på, hvornår mennesket er en del af naturen, og hvornår vi stiller os over for naturen. Dette bliver udforsket i en serie arrangementer, der spænder over dokumentarfilm, foredrag, workshop og litterære oplevelser. Se også under Litteratur og Vær med.


Gratis billetter