Svenstrup Kirke

Skipper Clements Vej 48, Svenstrup J

Onsdag den 5. maj 2021, kl. 09.Børn

Babysalmesang Svenstrup

Tilmelding til kirkesanger Inga Nielsen, på ingasanger@gmail.com.