Gladsaxe Kirke

Gladsaxe Møllevej 43, Søborg

Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19.Foredrag

Ivan P. E. Mathiesen og en særpræget præstegerning

Foredrag om Ivan P. E. Mathiesen og en særpræget præstegerning Ved sognepræst Roar Tuxen Lavik Pastor Ivan Mathiesen virkede ved Gladsaxe kirke i 45 år, nemlig fra 1932-1977. Gladsaxe sogn voksede i Mathiesens embedsperiode fra 6.000 til 32.800 mennesker.Og var dermed landets største sogn. Mathiesen ydede en kolossal indsats. Men selv om Mathiesen var yderst arbejdsom, var det nødvendigt at igangsætte opførelsen af nye kirker med det resultat, at Gladsaxe kommune i dag består af 8 sogne med hver deres kirke. Efter et lettere traktement skal vi høre små anekdoter og personlige oplevelser med Ivan Mathiesen. Alle er derfor velkommen til at nedskrive deres erindringer med pastor Mathiesen og sende dem til sognepræst Roar Tuxen Lavik på email: RTL@km.dk Foredraget finder sted onsdag d. 17. marts kl. 19:00 i Laden, Provst Bentzons Vej 1, 2860 Søborg. Der tages forbehold for, om foredraget kan gennemføres.