Fjord&Bælt

Margrethes Plads 1, Kerteminde

Tirsdag den 4. maj til fredag den 31. december 2021, kl. 09.Natur

Hele dagen: Oplev særudstilling: "Pighvarre"

Pighvarren er den næststørste af vores fladfisk. En rigtig rovfisk! Vi sætter fokus på den flotte og fascinerende fisk.I samarbejde mellem Fjord&Bælt, Venø Fishfarm, lokale fiskere og

DTU Aqua har vi opstartet et genudsætningsprojekt af pighvarreyngel.

Med tiden skal hundredvis af små pighvarrer udsættes rundt om i

Kerteminde bugt med hjælp fra lokale fiskere og andre frivillige.


Gratis når entréen er betalt