Vilslev kirke

Vesterbyvej 1B, Gredstedbro

Torsdag den 16. december 2021, kl. 19.Møder

Studiekreds i Vilslev konfirmandstue

Kan du lide at tænke over teologiske og filosofiske emner? Kan du lide at tale og samtale om sådanne emner? Så er denne studiekreds lige noget for dig.

Vi begynder studiekredsen med et oplæg ved præsten, og derefter går samtalen i gang - og det plejer at gå godt! Der er kaffe og kage undervejs, og man er velkommen til at deltage én eller flere gange alt efter, hvad man har tid og lyst til. Torsdag den 3. juni Emne: Hvem/hvad er Satan, Fanden, Djævelen? Hvad forstår vi ved "det onde"? Er det onde et selvstændigt væsen? Er det onde kun noget inde i os? Hvad står der i Bibelen? Hvad tænker vi om det? Herefter holder vi sommerferie. I efteråret genoptager vi studiekredsen, der afholdes én torsdag om måneden: Torsdag den 19. august kl. 19 - 21 Fandtes der en historisk Jesus? Hvad ved vi egentlig om den historiske person, Jesus, der omkring år 30 gik rundt i Israel og samlede folk omkring sig. Hvad har vi af videnskabelige, faktuelle oplysninger om den mand? Er der ubestridelige, arkæologiske genstande, der kan understøtte påstanden om, at Jesus var fra Nazareth, at han blev født af en jomfru, at han blev korsfæstet, og at han opstod fra de døde og fór til himmels? Vi skal stille en masse spørgsmål og derudfra blive klogere sammen. Præsten vil holde et oplæg om emnet, og så bliver ordet frit til drøftelse og debat. Torsdag den 16. september kl. 19 - 21 Emnet er endnu ikke fastlagt. Har du en idé? Sig til! Torsdag den 14. oktober kl. 19 - 21 Emnet er endnu ikke fastlagt. Har du en idé? Sig til! Torsdag den 18. november kl. 19 - 21 Emnet er endnu ikke fastlagt. Har du en idé? Sig til! Torsdag den 16. december kl. 19 - 21 Emnet er endnu ikke fastlagt. Har du en idé? Sig til! Hvis man har ønsker eller forslag til emner, hører jeg gerne om det. Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt mig venlig på tlf. 25 89 41 90, om@km.dk Med venlig hilsen, sognepræst Ole Witte Madsen.

Læs mere på hjemmesiden