Balle Sognegård

Balle Bygade 3, Silkeborg

Onsdag den 10. november 2021, kl. 19.30.Foredrag

Sogneaften v/Bjørg Tulinius og Michael Bach Henriksen