Udby Kirke

Pasmergårdsvej 13, Lundby

Fredag den 12. november 2021, kl. 13.Omvisning

Grundtvigs Mindestuer og Udby Kirke

Kom på særrundvisning i grundtvigs mindestuer og udby kirke. Besøg en af de bedst bevarede præstegårde fra 1600 tallet.Kom med på særrundvisning i Grundtvigs Mindestuer og Udby Kirke når museumsansvarlige Dorrit Røtting tager os med på en rejse i Grundtvigs spændende liv. Grundtvig er født i Udby Præstegård,, og i 1929 åbnede museet.

Grundtvig blev født i Udby præstegård 8. september 1783. Han tilbragte her sin barndom indtil han fyldte 9 år og blev sendt til Thyregod for at gå i skole hos Laurids Feld. Hushjælpen i præstegården, Malene Jensdatter, vakte Grundtvigs interesse for det sjællandske sprog, sagn og historier.

Udbys firelængede præstegård er en af de bedst bevarede danske præstegårde fra 1600 tallet. Mindestuerne er indrettet i den såkaldte Kapellanfløj, hvor den unge Grundtvig boede i 1811-13, her skrev han en række af sine ungdomsarbejder. I Mindestuerne er bevaret portrætter af Grundtvig, møbler, gamle bøger og noter. I informationsrummet kan man læse om Grundtvigs liv og værk, og mange af hans tidligere bogudgivelser samt hans messehagel fra Vartov Kirke er også udstillet her.

Efter en fortælling om Grundtvig og hans liv og levned, bliver der lejlighed til at bese stuerne. Efter besøget i mindestuerne går vi sammen over i Udby Kirke.

På glædeligt gensyn.


Entré: 116,60-190,80 kr