Jesuskirkens Sognegård

Skovbogårds Allé 11, Valby

Torsdag den 23. september 2021, kl. 19.30.Foredrag

Aftenhøjskole

Vrede og tilgivelse bjarne Lenau Henriksen - Teolog, tidl. Fængselspræst og chef for Kirkens Korshær Vreden og tilgivelsen lever i sårbarhedens verden, som to sammenhængende modsætninger.Vreden og tilgivelsen lever ganske godt i et konfliktfyldt forhold, hvor vreden kommer af sig selv, mens tilgivelsen skal tilkaldes. Vreden har sine grunde, som den ikke altid vil tilgives for. Tilgivelsen har sine grunde, som den ikke selv forstår. Vreden kan være råt magtmisbrug. Tilgivelsen kan være sublimt magtmisbrug. Vreden kan tæmmes og tilgivelsen justeres alt efter behov. Der serveres et lettere traktement á 30 kroner.


Læs mere på hjemmesiden