Månen

Bispen, Bispegade 3, Haderslev

Tirsdag den 2. november 2021, kl. 19.30.Foredrag

Hertug Hans den Ældre og fyrsteværdighed

Hans den Ældre blev født på Haderslevhus i 1521. Hans forældre var Frederik 1. af Slesvig-Holsten og Sofie af Pommern.Han var født til at være fyrste, og da han sammen med to af sine brødre blev regerende hertug af Slesvig-Holsten i 1544, foldede han denne fyrsteværdighed ud som retshåndhæver og forsvarer af land, folk og kirke.

I foredraget vil museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen fremlægge, hvad det ville sige at være fyrste i 1500-tallet, og hvordan det kom til udtryk i Hans den Ældres regering.

Foredragsrække
Foredraget er en del af en række foredrag om Hertug Hans den Ældre.

Foredragsrækken er arrangeret af Haderslev Arkiv- og Museumsforening i samarbejde med Historie Haderslev, Museum Sønderjylland og Folkeuniversitetet.

Alle fire foredrag bliver afholdt på Månen, Bispebroen 3 i Haderslev.

Program
Onsdag den 13. oktober kl. 19.30: Hertuger i Slesvig gennem tiderne
v/ Ph.d. og museumsinspektør, Carsten Porskrog Rasmussen

Tirsdag den 2. november kl. 19.30: Hertug Hans den Ældre og fyrsteværdighed i 1500-tallets Slesvig-Holsten
v/ Ph.d. og museumsinspektør, Mikkel Leth Jespersen

Torsdag den 11. november kl. 19.30: Hertug Hans den Ældre og Haderslev
v/ Museumsinspektør, Lennart S. Madsen

Torsdag den 25. november kl. 19.30: Hertugens skole
v/ Gymnasielærer og bibliotekar, Helge Wiingaard.


Entré: 50 kr

Læs mere på hjemmesiden