Davidskirken

Koldinggade 11, København Ø

Søndag den 31. oktober 2021, kl. 12.Gudstjeneste

Gudstjeneste

Efter gudstjenesten er der teologisk samtale i mødesalen med sandwich, kaffe og the.Arealkrav = 2 m2 / Afstandskrav = 2 meter.Antal deltagere v/gudstjenester og kirkelige handlinger i Davids kirke: max. 26 personer (hvis enkeltpersoner) eller max.77 personer (hvis flere fra samme husstand).


Læs mere på hjemmesiden