Bryrup Kirke og sognehus

Hovedgaden 5, Bryrup

Søndag den 7. november 2021, kl. 10.30.Gudstjeneste

Allehelgengudstjeneste i Bryrup kirke

Den første søndag i november holdes der rundt om i landets kirker Alle Helgens Gudstjeneste. Det er en gammel skik, at man ved denne gudstjeneste mindes vores døde. Tænker på dem, der gik forud for os.Alle dem, vi ikke kendte og i særdeleshed dem, som vi selv har mistet og savner. Vi vil læse navnene op på alle dem, som siden sidste efterår er døde eller er blevet begravet her i de enkelte sogne, for på denne måde særligt at mindes dem. Der er tale om en stille og stemningsfuld gudstjeneste, hvor der veksles mellem salmer, musikalske indslag og læsninger, bøn og prædiken. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset. Med venlig hilsen Inge Røndal, sognepræst, Bryrup-Vinding-Vrads sogne.


Læs mere på hjemmesiden