Skallingens sydligste P-plads

Skallingvej, Ho, Blåvand

Torsdag den 14. oktober 2021, kl. 09.30.Vandretur/stavgang

Vandretur på Skallingen til Grådyb og retur

Skallingens natur er helt enestående i Danmark. Naturvejleder Peer Høgsberg og Jørgen Møller fra DGI være turguider på vandreturen til Skalling Ende og retur, hvor Grådyb og indsejlingen til Esbjerg Havn udgør vendemålet.Vi går alt efter vind og vejr langs stranden
den ene vej og på havnevæsnets redningsvej
til Skalling Ende, samt på "tyskervejen"
den anden vej. På turen hører vi om
Skallingens dannelseshistorie, 2. verdenskrig
med flakstillinger og om dyrelivet og
den særlige natur med den vind- og salttålende
plantevækst. Om de helt særlige
forhold i Nationalpark Vadehavet,
tidevandet, afgræsning af naturarealerne,
samt om fredningen og hvad det kan
betyde for halvøen nu og i fremtiden mm.
Efter vandringen til Skallingende bliver der
tid til en spisepause enten i det fri eller ved
"vogterhuset" midt på Skallingen. Vi går
tilbage til bilerne, hvor vi vil være ca. kl.
16.00. Turens længde er ca. 15 km.
Pris: 130 kr. inkl. guide og lokal snaps.
Medbring bærbar kaffe/te og frokost, samt
naturligvis hensigtsmæssig beklædning og
fodtøj.
Turledere
Jørgen Møller, tlf. 2080 3638,
jom@stofanet.dk
Børge Lund, tlf. 6177 2755,
b.lund@me.com
Naturvejleder Peer Høgsberg
Tilmelding på www.dgi.dk/202110502001 senest 7. oktober.


Pris: 130 kr

Læs mere på hjemmesiden