Dokk1/Aarhus Hovedbibliotek

Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C

Onsdag den 15. september 2021, kl. 17-18.30.Lyrik/oplæsning

Introduktion til Arabisk litteratur

Ny dato - hør mere om den righoldige arabiske litteraturhistorie. Den arabiske litteratur rækker helt tilbage til 500-tallet og er dermed en gammel og mangfoldig litteraturtradition.Litteratur på arabisk stammer fra en række forskellige lande med udspring i den arabiske halvø. Værkerne byder på masser af poesi, store fortællinger, religion, erotik og politiske kommentarer.
Med ovennævnte som inspirationskilde fortælles om den arabiske litteraturhistorie. Igennem et valg af repræsentative forfattere får publikum et sjældent indblik i den rige arabiske litteratur. Undervejs bliver oplægget krydret med referencer til fortidige og samtidige begivenheder i Europa.

Oplægget holdes af Ahmad Joumaa, MA i filosofi, forfatter, projektleder, foredragsholder og iværksætter af Integration360°.


Læs mere på hjemmesiden