Nørholm Kirke

Nørholm Bygade 36 A, Nørholm, Nibe

Torsdag den 25. november 2021, kl. 19.30.Gudstjeneste

Gudstjeneste: Taizé-andagt