Gudum kirke, Lemvig

Fabjergvej 174, Gudum, Lemvig

Søndag den 28. november 2021, kl. 09.Gudstjeneste

Gudstjeneste: 1. s. i advent