Hedehuset

Hovedgaden 371B, Hedehusene

Fredag den 3. september til fredag den 15. oktober 2021, kl. 9-16.Udstilling

Bevar Bakken og biodiversiteten

Reception for udstillingen der omhandler Bakken i Charlotteager. Udstillingen finder sted i hele september og halvdelen af oktober en hedder "Bevar Bakken & Biodiversiteten".Bakken står til at skulle jævnes med jorden, og det er til trods for de mange lokale beboeres modstand samt Bakkens høje biodiversitet. Bakken blev etableret i år 1975 af overskudsjord fra byggeriet, og er siden blevet et vigtigt aktiv for en række beboere til leg og rekreation, og huser i dag en bred vifte af dyr og planter. Det er på den baggrund, at udstillingen hedder "Bevar Bakken & Biodiversiteten"

Landskabsarkitekten Nina Vestergaard Lie har udarbejdet udstillingen i kølvandet på en "bio-blitz" der tidligere på sommeren blev afholdt med deltagelse af seks plantekyndige. Her blev Bakken gennemgået for, hvad der findes af vækster. Gennemgangen satte navne på 85 planter og det er nogle af de planter, som man nu vil kunne se på udstillingen i form af et herbarium.

Til udstillingen vil der være mulighed for at give sin stemme til Bakken og Biodiversiteten i "Refleksions-dagbogen" hvor de besøgende kan skrive sine tanker, minder og holdninger ned. "Refleksions-dagbogen" vil være et led i modsvaret til planen om, at Bakken skal jævnes med jorden. Der er også mulighed for at blive en del af udstillingen ved flere interaktive elementer.

Det er lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforeningen, der sammen med kunstforeningen Humlen står bag udstillingen.


Fri entré