Søborgmagle Kirke

Grønnemose Allé 77, Søborg

Søndag den 23. januar 2022, kl. 10.Gudstjeneste

Gudstjeneste

3. søndag efter helligtrekongerMatt. 8, 1-13: Helbredelsen af en spedalsk og Officeren i Kapernaum.

Læs mere på hjemmesiden