Gudum kirke, Lemvig

Fabjergvej 174, Gudum, Lemvig

Søndag den 13. februar 2022, kl. 09.Gudstjeneste

Gudstjeneste: Septuagesima