Museum Østjylland - Kulturhuset

Stemannsgade 2, Randers C

Torsdag den 3. marts 2022, kl. 19-21.Foredrag

Rigdom og magt i 11-1200-tallet

Vikingernes konger fik magt og rigdom gennem vold og plyndring. Det ændrede sig i middelalderens begyndelse, hvor de i stedet indførte de første regulære skatter.

Hvordan opbyggede den tidlige middelalders konger deres magt og rigdom?

Tidligere stod kongen og hans mænd for plyndring af fremmede folkeslag og øvede kontrol med handelen. Men det ændrede sig i løbet af 11-1200-tallet, hvor der opstod nye former for indtægter!

Professor ved Aarhus Universitet Bjørn Poulsen gæster denne aften museet, hvor han fortæller om, hvordan den fascinerende udvikling i magt og rigdom skete i begyndelsen af Danmarks middelalder.

Byskatter og tribut fra bornholmere og frisere kom til, og fra 1060'erne kom der også indtægter fra møntslagningen.
Gradvist opstod også de første regulære skatter, som voksede ud af den gæstning, kongen fik på sine godser, når han rejste rundt i landet og af militærtjenesten, som folket ydede.

Samlet gav det basis for en ny, rigere og mægtigere kongemagt. Bureaukratiet trådte frem i danmarkshistorien for første gang!.

Entré: 50 kr

Læs mere på hjemmesiden