Byens hus

Stændertorvet 1, Roskilde

Tirsdag den 1. februar 2022, kl. 19.30.Foredrag

Slægsforskning

Foredrag af Hans Peder Poulsen. Fødselsstiftelsen i København.

Den Kongelige Fødselsstiftelses arkivalier var tidligere lukket land for slægtsforskere, men er nu tilgængelige efter de almindelige regler. De vigtigste protokoller, hoved-protokoller og udsætterprotokoller, har længe været på Arkivalier Online, men nu er en række andre arkivalier kommet til, fx Paternitetserklæringer. Arkivalierne kan give gode oplysninger om børn født på Fødselsstiftelsen, og fra 1910 på Rigshospitalet. Foredraget viser en række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes. Lokalet hedder orangeriet.

Fri entré