Konsertsalen Culturum

Hospitalsgatan 4, Nyköping

Lørdag den 22. januar 2022, kl. 13.Show/stand up

Hej Hilma!

En cirkus- och teaterföreställning om konstnären Hilma av Klint. Hilma vill undersöka hur det är att måla det som är osynligt. Hon vill göra kartor över det som vi inte kan se. Hon funderar över många sakerVar fanns hon innan hon blev till?

Var hon ett ägg i universum? Och var finns hennes syster Hermina?

Ålder: från 4 år

Arr: Kultur & Bibliotek, Nyköpings Kommun

Arrangeras av Nyköpings Arenor.

Entré