Dokk1/Aarhus Hovedbibliotek

Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C

Fredag den 24. juni 2022, kl. 13.30-15.Billedkunst

"Har Vesten retten på sin Side?"

Oplæg af Lars Erslev Andersen seniorforsker DIIS. Står det til USA, skal folkeretten overholdes af Vestens fjender, men må brydes efter behov af USA og vennerne i Mellemøsten. Sådan har det været længe. Nu giver det bagslag.

Ruslands intervention i Ukraine er en klokkeklar overtrædelse af folkeretten. Uanset om NATO-landene burde have set, at de russiske krigsforbrydelser var undervejs og i tide skulle have taget faresignalerne mere alvorligt, er konfrontationen med - og sanktionerne mod - Rusland efter invasionen selvklart legitim og nødvendig. Det er ikke til diskussion! Men begrundelserne for at fordømme Ruslands krænkelser af Folkeretten fremstår hule og selvmodsigende, når man konstaterer, at der gælder andre regler for USA, resten af Vesten og deres venner. Rusland truer europæiske demokratier, men er hverken værre eller bedre end USA, når det kommer til at føre krig i strid med folkeretten.

Vender man sit fokus mod den vestlige verden med USA i spisen og Israel som alliancepartner, tegner der sig et ubehageligt og dystert billede, hvor den fine retorik om en regelstyret verden undergraves af de vestlige staters egen praksis. I den sammenhæng er EU's udenrigspolitiske profil og dermed også Danmarks ganske tvetydig.

Profilen er tvetydig, fordi EU-staterne skal være enige, og det er de ikke, når det kommer til kontroversielle emner som fx Mellemøstpolitikken. Men der er heller ikke enighed, når det gælder forholdet til EU's vigtigste økonomiske og sikkerhedspolitiske samarbejdspartner USA. Det er dog tydeligt, at man i de europæiske hovedstæder ikke vil udfordre USA, og regeringerne forholder sig derfor reelt passive, når USA giver sin opbakning til entydige overtrædelser af folkeretten eller selv står for dem. Denne påstand vil givet vis blive mødt med forarget afvisning og beskyldning om overdrivelse eller forvrængning af de faktiske forhold. Ikke desto mindre er der eksempler nok til at understøtte den.

Arrangør: DRF Midtjylland.

Entré: 50 kr (gratis for medlemmer)

Læs mere på hjemmesiden