Hans Tausens Kirke

Rugårdsvej 62, Odense C

Mandag den 12. december 2022, kl. 14.30-16.Andet

Samtalerummet

Er et mødested, hvor der i et fortroligt rum er mulighed for samtale og refleksion, enten ud fra et mindre oplæg, en oplæsning fra en novelle eller et essay, eller ud fra deltagernes egne fortællinger og erfaringer.

I samtalerummet er der plads til at dele personlige sorger og glæder. De første to gange vil tovholderne vælge hver et tema. Efterfølgende finder vi sammen en god form, sådan at deltagerne har mulighed for at byde ind med indholdet og temaer. Tovholdere: Anna Knudsen og Elsebeth Kjærgaard.