Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter

Jernbanegade 21, Hurup Thy

Tirsdag den 27. september 2022, 14:00 til 16:00.Foredrag

Foredrag med royalt drys

Christian Eugen-Olsen er en dansk officer og hofembedsmand, som både har fungeret som ceremonimester for hendes majestæt Dronning Margrethe samt kammerherre og oberstløjtnant i Den Kongelig Livgarde. Foredraget omhandler tiden ved hoffet.

Entré: 150 medlem 200 ikke medlem