Nødebo Kirke

Nødebovej 18, Nødebo, Fredensborg

Torsdag den 24. november 2022, kl. 17.Gudstjeneste

Salmer & Spaghetti

Alle børnefamilier i Nødebo og Gadevang indbydes til en kort børnegudstjeneste i Nødebo kirke med efterfølgende fællesspisning i præstegården. Man melder sig til på kirkekontoret til Allan Høier på email: alho@km.dk -. Helst dagen før!

TID: kl.17 hver den sidste torsdag i måneden
STED: Nødebo kirke og præstegård
Det koster ikke noget, men vi samler altid ind til vores byers mindre bemidlede og lige i denne tid skal der deles julehjælp ud!