Sottrup Kirke

Kirkeagervej 1C, Vester Sottrup, Sønderborg

Søndag den 18. december 2022, kl. 11-12.Gudstjeneste

Gudstjeneste: Sottrup Kirke, de 9 læsninger, ved Karen Møldrup Rasmussen