Hornslet Sognegård

Rodskovvej 4, Hornslet

Mandag den 20. marts 2023, kl. 10.30-12.Andet

Fællesskab og fællessang

Kafé Kolind kommer i Sognegården og inviterer til fællesskabet. Vi vil i det åbne fællesskab veksle mellem fællessang og historiefortælling i bred forstand.

Der kan både være tale om fortællinger fra det levede liv, oplæsning af en historie eller samtale rundt bordet. Stemning er afslappet som tidligere, og fællesskabet er åbent for alle.