Vorbasse Kirke

Kirkegade 23A, Vorbasse

Søndag den 19. marts 2023, kl. 10.30.Gudstjeneste

Gudstjeneste: Midfaste