Orionteatern

Katarina Bangata 77, Stockholm

Mandag den 20. marts 2023, kl. 19.Skuespil

Hur Känner Du Att Du är Rädd?

Hur känner du att du är rädd? är namnet på en av 18 korta pjäser skrivna av ungdomar i Ukraina, som under våren 2022 haft digitala möten två gånger i veckan för att lära sig grunderna i att skriva dramatik, mitt under pågående krig.

De unga dramatikerna i åldrarna 15-21 år kommer från Kiev, Lviv, Ternopil, Kosiv och Kharkiv i Ukraina. Somliga har redan flytt från sina hem för Polen, Rumänien, Österrike, Tyskland, Spanien.

Under våren 2022 har de skrivit pjäser under ledning av dramatikern Laura J Cahill. Pjaserna utspelar sig i igenkannbara miljoer och innehaller en slags vardaglighet, parad med en absurd kansla av overklighet.

I pjaserna finns sorg, overlevnadshumor och drastiska ogonblicksbilder parade med en absurd kansla av overklighet. Telefonsamtal mellan foraldrar och barn pa flykt och drabbande sekunder av ovisshet nar manniskor tranger sig ned i tunnelbanan for att soka skydd. Alla texter ar starkt influerade av Rysslands invasion och den plagsamma ovisshet som foljt i dess spar, säger Lars Rudolfsson, som regisserar föreställningen.

Pjäserna gestaltas av 14 skådespelarelever från Stockholms konstnärliga högskola som deras slutproduktion, fyra skådespelare från Orionteaterns tidigare ensemble och den ukrainska cellisten Anna Nuzha.

Spelplatsen är Lilla scenen på Orionteatern som med sina väggar av betong och gammalt trä, med befintliga dörrar, fönster och detaljer, som frammanar bilden av en övergiven gata, får agera bakgrund till ett sceniskt verk, skapat i detta nu av unga människor som mitt i sin vardag drabbats av krigets obönhörliga destruktion.

Hur känner du att du är rädd? är ett samarbete med Actors Lab i Ukraina och Laura J Cahill i New York. I samband med varje forestallning får publiken mota de unga dramatikerna i videoklipp dar de presenterar sig sjalva och sitt arbete. Publiken får även delta i livesamtal med Actors Lab i Kiev.

Arrangeras av Orionteatern.

Entré