Skørping-Fræer Sognegård

Præstevænget 14, Skørping

Søndag den 19. marts 2023, kl. 16:00.Gospel/Kor/Fællessang

Ukrainsk og dansk musik ved Klaus Pindstrup og Vasyl Bernatskyi

En time med et musikalsk møde mellem ukrainsk og dansk musik ved musikerne Klaus Pindstrup og Vasyl Bernatskyi. Vi håber både ukrainere og danskere har lyst til at mødes denne eftermiddag i sognegården i SKørping.

Det er nok de færreste danskere, der kender ret meget til ukrainsk musik - og omvendt.

Men ved dette møde er der rig mulighed for at blive klogere på musikkens forskelle og ligheder. Oplev de to musikere spille ud med det, de gerne vil præsentere for hinanden og de øvrige medvirkende ved arrangementet.

Beqip AaHcbkoï ta ykpaïHcbkoï My3nkn BiA My3nkaHtiB Knayca IIiHActpyIIa ta BacnnR bepHaubkoro

HaIIeBHo, He6arato AatqaH 3HaIOtbcR Ha ykpaïHcbkiN My3nui - i HaBIIakn. Ane Ha uiN My3nqHiN 3yctpiqi E IIpekpacHa MoxnnBictb Ai3HatncR 6inbme IIpo BiAMiHHocti ta cxoxictb My3nkn.

Bn 3Moxete IIocnyxatn Rk ABa My3nkaHtn rpaIOtb te, mo BoHn xoqytb IIoAapyBatn oAnH oAHoMy, iHmnM yqacHnkaM 3axoAy, ta roctRM.

Fri entré

Læs mere på hjemmesiden