Hadsten Sognegård

Kirkevej 5, Hadsten

Tirsdag den 21. marts 2023, kl. 14.30-16.Foredrag

Sogneeftermiddag: Ny Vissing Enge

Som fortsættelse af sogneeftermiddagen i marts 2022 om Kollerup Enge, vil vi denne gang fokusere på Ny Vissing Enge. Projektet skal både reducere udledningen af næringsstoffer, men også i tilgift give forbedrede levesteder for dyr og fugle i området.

I Favrskov Kommune har man i samarbejde med lodsejerne gennemført flere projekter med udtagning af lavbundsjorde. Der er allerede gennemført et projekt i Vissing Enge på 21 hektar, og der er igangsat et projekt på Ny Vissing Enge og Holkjær Enge på i alt 129 hektar. Kaffen koster 30 kroner.