Simmelkær Kirke

Hodsagervej 29, Simmelkær, Sunds

Tirsdag den 19. september 2023, kl. 09.30-10.30.Musik

Morgensang - Simmelkær

Morgensangen varer ca. 30 min. Og efterfølgende er der kaffe og brød i Kirkehuset. Velkommen til en hyggelig stund.