Gentofte Børnevenner

Smakkegårdsvej 71, Gentofte

Tirsdag den 19. september 2023, kl. 18.30-20.Foredrag

Møde for forældre

Kære alle forældre,.

Gentofte Kommune har iværksat en kapacitetstilpasningsproces her i kommunen på dagtilbudsområdet og offentliggjorde den 15. august på kommunens hjemmeside 5 strukturforslag til udmøntning af denne kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Børneudvalget vedtog den 21. august at sende de 5 strukturforslag i høring i alle daginstitutioner i kommunen samt faglige organisationer og interesseorganisationer med en høringsfrist den 26. september.
For at kunne varetage jeres interesser bedst muligt i denne høringsproces vil vi gerne opfordre jer til at komme til et forældremøde her hos os på Smakkegårdsvej 71, d. 19. september, kl. 18.30-20.00.
Hovedparten af de lukningstruede i Gentofte Kommune er selvejende og selvejende under Gentofte Børnevenner
De 5 scenarier, som kommunen har sendt i høring, udsulter i den grad det selvejende, MEN også mangfoldigheden og diversiteten i kommunen.

Vi har igennem de sidste mange år brugt vores tætte samarbejde til at understøtte kommunens indsatser, bygge ovenpå indsatserne og i særdeleshed haft fokus på at gøre medarbejdernes værktøjskasse større, så de kan navigere og trives i den virkelighed, der er til gavn for børnene og forældrene. Det kan vi, fordi vi er nonprofit og al overskud skal gå tilbage til børnene. Det, at vi nu kigger ind i en fremtid, hvor vi formentlig må skære ned på lige præcis det som børn, forældre og medarbejdere i vores 19 daginstitutioner her i kommunen profiterer af, det bekymrer os gevaldigt.
Vi har et godt og tæt samarbejde med kommunen, og kommunen har igennem mange år ikke lagt skjul på, at den udvikling, vi har set på 0-6 års området om noget også er vores fortjeneste. Vi har villet udviklingen sammen med kommunen - ville noget med området, og kommunen har flere gange gennem de sidste mange år fortalt os, at vi sammen er blevet stærkere og tilsammen gør en større forskel for børn i Gentofte. Derfor er de 5 scenarier virkelig et chok for os - også driftsøkonomisk! Det driftsøkonomiske tab bliver stort for GBV og dermed også udfordrende for Gentofte Børnevenners fremtid og kommer i sidste ende til at gå udover ca. 1.200 børn, der er indskrevet i et dagtilbud under os her i kommunen.
Den mangfoldighed og diversitet der er her i kommunen er så særdeles unik, og noget der i den grad er værd at værne om og ikke mindst værd at bryste sig af som kommune, fordi det i den grad taler ind i fremtidens udfordringsbillede. Det giver simpelthen ikke mening?
Potentialet i analysen
Analysens økonomiske potentiale er for os at se svært at få øje på, når man kigger på, hvad man bruger af penge på dagtilbudsområdet. I 2023 bruger man 592 mio. kroner på Dagtilbud og forebyggelse, og man bruger 178 mio. kroner på bygninger. Driftspotentialet i analysen ligger på mellem 5 og 6,3 mio. kroner afhængig af scenarie. Et driftspotentiale der i den grad overrasker os.
Med analysen i hånden er det så det rigtige at sætte himmel og hav i bevægelse for et så lille driftspotentiale? Vi flytter børn, herunder også udsatte børn i visse områder, fra trygge omgivelser med voksne de kender, venner de har, i en tid hvor vi i øvrigt taler rigtig meget om mistrivsel.
Vi flytter ikke kun børn, men også medarbejdere, medarbejdere som vi i den grad har brug for i den rekrutteringskrise vi står i. Medarbejdere, som ifølge en helt ny undersøgelse vi lige har fået resultatet af, viser, at det, der er afgørende for de medarbejdere, der arbejder i vores medlemsinstitutioner, i et rekrutterings- og-/eller fastholdelsesperspektiv, er institutionens værdier og profil, deres kollegaer og deres ledelse. Vi ser i undersøgelsen en ekstraordinær høj tilfredshed med ledelserne i vores selvejende medlemsinstitutioner, vi ser arbejdspladser hvor den pædagogiske kerneopgave er i fokus og fagligheden er i højsædet, dvs. der er plads til det pædagogiske arbejde. At begynde at pille ved det bekymrer os - ikke mindst i en tid, hvor der mangler medarbejdere i vores medlemsinstitutioner og alle andre steder indenfor dette område. Undersøgelsen og vores erfaring tilsiger os, at man ikke bare kan flytte medarbejdere - heller ikke selvom kommunen har gjort og gør meget ud af at sige, at der er plads og brug for alle ved at etablere f.eks. jobgaranti.
Udfordringsbilledet for fremtidens velfærd kalder på nye og innovative løsninger, men også investeringer. Med så lille et driftspotentiale kunne kommunalbestyrelsen jo sadle om og i stedet kigge på, hvordan man kan skabe endnu bedre rammer og vilkår for kommunens børn og medarbejdere i en tid, hvor vi taler meget om mistrivsel og markant rekrutteringskrise!
Vi håber, at I vil prioritere dette vigtige møde, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan vi sammen bedst muligt kan hjælpe hinanden og forsøge at bevare det unikke og værdifulde, vi siden 1945 har opbygget og kæmpet for og som i sidste ende i høj grad bidrager til børn i trivsel og udvikling her i kommunen.
Med venlig hilsen
Sabina Holm Larsen
Direktør for Gentofte Børnevenner
GENTOFTE.