• Qi Gong i Østre Anlæg, Østerbro


  Oplev "Lohan Hands Shaolin Qi Gong" i Østre Anlæg på Østerbro søndag d. 25/4 -30/5 kl. 11-12.Deltag 1-6 gange ENGLISH BELOW.

  En bevægelsespraksis, der veksler mellem blide, meditative og kraftfulde, dynamiske bevægelser og åndedrætsøvelser.
  Træningen kan give dig teknikker til at skabe større indre ro, lindre stress og forny din energi, balance og fleksibilitet. Øvelserne kan bla. løsne spændinger i kroppen, styrke muskelgrupper, strække og massere bindevævet.

  Nogle kalder det "mindfulness" eller "meditation i bevægelse", andre "kinesisk yoga".

  Det kræver ingen forudsætninger at deltage og alle er velkomne.

  Alle øvelserne foregår stående uden udstyr.

  Om underviseren: Jeg træner Qi Gong dagligt og underviser gennem min virksomhed og aftenskoler online, udendørs og 1:1. Jeg er uddannet instruktør fra "Qi Gong Zen".

  Se evt. mere om Qi gong og mig her https://mettesahl.dk/dans-og-qi-gong/qigong.html

  Max 15 deltagere.
  Alle 6 gange for 350 kr. /1 gang for 75 kr. Tilmelding er nødvendig senest kl 8.30 samme dag og er først gyldig efter modtagelse af SMS med deltagernavn(e) til 61 60 29 59 .
  Indbetaling til reg.nr. 5339 kontonr. 0000252783.

  Tag løstsiddende tøj og fodtøj på, der er behageligt at bevæge sig i og som passer til dagens vejr (gerne lag på lag, vand/vindtæt).

  Vi mødes ved "Birkehøjen" (nr 1 på vedhæftede kort eller kortet ved den nærmeste indgang fra Stockholmsgade).

  Der er adgang til offentlige toiletter v. Østre Anlægs legeplads.
  I tilfælde af kraftig regn aflyses senest kl.10 samme dag.

  Vi træner også i let regn, så det skal du være indforstået med, når du tilmelder dig. Pengene refunderes ikke, men du er velkommen til at sælge din billet videre, når bare jeg ved til hvem senest 2 timer før.

  Se mine andre hold her: https://mettesahl.dk/aktuelt.html
  eller følg mig på https://www.facebook.com/Qi-Gong-ved-mettesahldk-102569601764141

  I forhold til COVID-19:
  Hold 2 meters afstand til hinanden hele tiden
  Nys og host i albuen
  kom kun, hvis du er helt rask, ikke har nogen af de corona-symptomer eller været i nærheden af en der har været smittet de sidste 14 dage.

  #qigong #qigongshaolin #udendørssport #udendørstræning #østreanlæg #østerbro

  ENGLISH

  Try "Lohan Hands Shaolin Qi Gong".
  A movement practice that varies between gentle, meditative and powerful, dynamic movements and breathing exercises.
  The training can give you techniques to create more inner peace, relieve stress and renew your energy, balance and flexibility.
  The exercises loosen tension in the body, strengthen muscle groups, stretch and massage the fascia. Some call it "mindfulness" or "meditation in motion", others "Chinese yoga".

  No experience is requested to participate and everyone is welcome.

  We do all exercises standing without equipment.
  About the teacher: I practice Qi Gong daily and teach through my company and evening schools online, outdoors and 1: 1. I am a trained instructor from "Qi Gong Zen".

  More about Qi gong and me: https://mettesahl.dk/dans-og-qi-gong/qigong.html
  More about my activities: https://mettesahl.dk/aktuelt.html
  Max 15 participants.

  It is necessary to sign up, which is possible until 8.30 am on the same day.
  Signing up is only valid after an SMS with your name on SMS 45 61 60 29 59.

  Price 350 DKK for all 6 sundays. for one sunday DKK 75 on ban account reg.nr. 5339 kontonr. 0000252783.

  In case of heavy rain, the training will be cancelled no later than 2 pm the same day. If cancelled by the trainer you will get your money back.

  Wear loose-fitting clothing and footwear that are comfortable to move in and that suit the weather of the day (preferably layer upon layer, water windproof).

  We meet at "Birkehøjen" (no. 1 on attached maps - nearest entrance from Stockholmsgade).

  There is access to public toilets v. Østre Anlægs playground.
  We also train in light rain, so you have to agree with that when you sign up. And if you cancel you will not get your money back, but you are wolcome to sell you ticket as long as you let me know at least 2 hours before the training starts.

  According to COVID-19:
  Keep a distance of 2 meter all the time
  Sneeze and cough at the elbow
  participate only if you are completely healthy, do not have any of the corona symptoms and haven't been near someone who has been infected for the last 14 days.

  #qigong #qigongshaolin #outdoor sports #outdoor training #østreanlæg #østerbro


  Søndag den 25. april til søndag den 30. maj 2021, kl. 11-12.

  Østre Anlæg