Events i Varde

Filter:
ALLE
Musik
Teater
Udstilling
Motion
Sportsturneringer
Børn
Diverse
Dato: Fredag den 20. august 2021, kl. 16-18.
Pris: Entre: gratis
Tid: kl. 16-18
Sted: Konfirmandstuen ved Næsbjerg Kirke

Konfirmander Telegram aflevering

Som sædvanligt kan man aflevere telegrammer. til konfirmanderne for 3 kr. pr. telegram. Der. er også mulighed for at blive skrevet på en telegramliste for at beløb á 20 kr. Man sparer at købe et kort. I stedet får konfirmanden de 20 kr., som kortet ville have kostet.
Det foregår på den måde, at der ved hver konfirmand vil stå en 'sparebøsse', som pengene
lægges i, og så skriver man sit navn i et fælles
telegram. Telegram med pengebeløb gives til
sidst til konfirmanden ned navnene på alle
dem, der har sendt en hilsen.
Prisen bliver i alt 23 kr. pr. telegramhilsen. De
20 kr. går til konfirmanden. De sidste 3 kr. går
henholdsvis til arbejdet i FDF Næsbjerg-Øse
(Øse sogn) og til DDS Næsbjerg Gruppe (Næsbjerg sogn)