Flere nyheder

 
Litteratur
Caroline Mathilde
 
Diverse
Kvindelivsfestival i Rundetaarn

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Caroline Mathilde
Fre. 9. feb. 2007

Caroline Mathildes sørgelige skæbne er en af de mest veldokumenterede i Danmarks royale historie. Hendes tragiske endeligt har således gennem årtier og århundrede været genstand for udfordrende analyser, begået af såvel skønlitterære forfattere som faghistorikere, der har forsøgt at afdække de forhold, der førte til hendes så brutale fald i 1772. Nu foreligger Michael Bregnsbos værk "Caroline Mathilde - magt og skæbne", der i al enkelthed er et af de mest velskrevne og medrivende historiske værker, denne anmelder til dato har læst.

Lad mig indlede med dette: hvis man hører til den - forhåbentligt perifere - gruppe af mennesker, der påstår, at historie er tørt, tørt som sandet i Sahara, så bør man unde sig selv den oplevelse at læse Michael Bregnsbos formidabelt velskrevne værk over Caroline Mathilde og hendes entré ved det danske hof. Bregnsbo har begået et særdeles læsværdigt værk over en personlighed, hvis skæbne er uløseligt forbundet med en af dansk histories største royale skandaler, og han giver i dette et spændende indblik i de politiske omstændigheder, der afgjorde en dansk dronnings og en tysk livlæges skæbne.

Hvis man blot har lyttet efter med et halvt øre i historieundervisningen, vil man på et eller andet tidspunkt i sin skolegang forhåbentligt være stødt på navnene Caroline Mathilde og Johann Friedrich Struensee. Disse to elskende, hvis skæbne om ikke skal sammenlignes, så dog i det mindste kan forbindes med Romeo og Julies og Madigan og Sparres, oplevede en kort og omtumlet kærlighedsaffære, der endte så tragisk med forvisning, degradering og henrettelse.

Bregnsbos værk er ikke i almindelig forstand en biografi, der forsøger at frembyde en psykologisk profil af Caroline Mathilde, men er i langt højere grad at forstå som en politisk historie. Bregnsbo opregner således alle de politiske omstændigheder (og rænkespil), der har haft indvirkning på hele den proces, der blev afsluttet natten mellem den 16. og 17. januar 1772, da Caroline Mathilde og hendes elsker Struensee blev arresteret - bl.a. på foranledning af enkedronning Juliane Marie, der i det elskende par (og den mentalt syge Christian VII ) så forhindringer, der skulle ryddes af vejen, så hendes egen søn - arveprins Frederik - kunne indtage kongetronen. Sådan gik det dog ikke, hvilket vor historie naturligvis bevidner.

Værket tager sin hensigtsmæssige begyndelse 1. oktober 1766 på St. James's Palace i London, hvor en 15-årig engelsk prinsesse - Caroline Mathilde - skal vies til den 17-årige danske kong Christian VII. De senere så dystre omstændigheder for dette politisk arrangerede ægteskab varsles allerede her, da den danske konge end ikke selv deltog i vielsen, men lod brudens bror - Prins Edward Augustus - fungere som stedfortræder.

Efterfølgende føres vi ind i de omstændigheder der gjorde, at Struensee langsomt overtog mere og mere magt fra den mentalt svækkede konge, hvorledes Struensee regerede for kongen og hvorledes både Caroline Mathilde og Struensee fik flere og flere fjender, der helst så dem fjernet fra hoffet og frataget livet.

Dette skete således, da Caroline Mathilde blev aftvunget titel og børn og døde i royalt eksil i Celle, Hannover i 1775, og da Struensee efter rigets gældende love den 28. april 1772 blev lagt på hjul og stejle efter en særdeles modbydelig og offentlig henrettelse, hvor hans hoved først efter to forgæves forsøg blev skilt fra kroppen, og hvor man som en symbolsk handling også valgte at hugge hans genitalier af for at vise, at hans kønslige forhold til dronningen nu var slut, og at en ny æra kunne begynde.

Det er svært med de få ord, man har til sin rådighed, at opregne alle de kvaliteter, Bregnsbos værk besidder. Dog håber undertegnede, at ovenstående ekstremt koncise gennemgang udviser retfærdighed mod værket, samt giver et nogenlunde indblik i dets forehavende. Således anbefales det, at folk med blot en smule interesse for dansk historie i almindelighed (og for Caroline Mathilde i særdeleshed) vil købe denne drønspændende velskrevne politiske historie.

Køb eller bestil bogen på saxo.dk.

Michael Bregnsbo: Caroline Mathilde - Magt og Skæbne
Forlag: Aschehoug
Sider: 280
Udgivelsesdato: 09.02.07
ISBN: 87-11-11856-3