Flere nyheder

 
Litteratur
Den moderne tyske roman

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Den moderne tyske roman
Tir. 12. feb. 2008

Syddansk Universitetsforlag har netop udgivet "Den moderne tyske roman 1909-35". En bog, der indgår som bind 51 i serien "University of Southern Denmark Studies in Literature". Bogen indlemmer en række suveræne analyser af store romaner, der i den grad virker befordrende på ens lyst til at genlæse de granskede værker.

Den moderne tyske roman 1909-35 - der er redigeret af Morten Dyssel Mortensen og Adam Paulsen - indlemmer en række analyser af nogle af den tyske modernismes absolutte perler. Idéen til værket opstod i forbindelse med en forelæsningsrække om den moderne tysksprogede roman i perioden 1909-35, der blev holdt på Folkeuniversitetet i København 2005. Målet med såvel forelæsningsrækken som denne bog var at give en samlet introduktion til nogle af periodens store romaner - det har affødt otte suveræne analyser!

Et logisk følgespørgsmål dukker op, når man læser sig gennem bogens velskrevne analyser: har vi brug for endnu et værk, der griber fat i fortidens koryfæer og disses værker? Og hvorfor er det igen Rainer Maria Rilkes Malte Laurids Brigges optegnelser, Thomas Manns Trolddomsbjerget og Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, der skal underkastes analytisk granskning? Er det fordi, universiteterne er blevet til hospitaler, hvor for længst hedengangne forfattere holdes kunstigt i live via den respirator, der kaldes kanonundervisning, at et analyseværk som dette er blevet skrevet og udgivet?

Ja, vi har brug for analyseværker af romaner, der behandler den forgangne litteratur og nej, universiteterne er ikke blevet til hospitaler, der holder fortidens litteratur kunstigt i live - tværtimod! For lige så vigtigt det er at granske samtidens litterære tendenser, lige så vigtig er det at granske fortidens. Hvis vi ikke forstår fortiden, hvis vi ikke kan relatere til de hændelser, der har skabt litteraturen, kan vi heller ikke forstå vores egen samtid - det ene er betinget af det andet. Noget går i glemsel, andet består for evigt. Noget er evigtgyldigt og relevant, andet bliver hurtigt vand under broen!

En kompleks litterær tradition, hvor skønlitterære aspekter væves sammen med filosofiske og samfundsmæssige overvejelser, kendetegner den tyske. Dette bevidner rækken af analyser - ikke mindst analysen af Thomas Manns Trolddomsbjerget - der alle konkretiserer den filosofiske tradition, der er uløseligt bundet sammen med tysk, modernistisk litteratur!

De otte analyser af værker, bogen indeholder, fremstår alle som indiskutable højdepunkter i såvel tysk som europæisk roman- og litteraturhistorie. De analyserede værker er følgende:

Robert Walser: Jacob von Gunten (1909)
Rainer Maria Rilke: Malte Laurids Brigges
optegnelser
(1910)
Thomas Mann: Trolddomsbjerget (1924)
Franz Kafka: Slottet (1926)
Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz (1929)
Hermann Broch: Søvngængerne (1931-32)Robert Musil: Manden uden egenskaber (1930-43)
Elias Canetti: Forblindelsen (1935)

Hvis man ønsker velfunderede og velskrevne analyser, der ikke kun henvender sig til forskere og litterært kyndige akademikere, men som også kan læses af den alment interesserede, så er Den moderne tyske roman 1909-35 et fornuftigt sted at starte.

Køb eller bestil bogen på saxo.dk.

Titel: Den moderne tyske roman 1909-35
Forfatter: Morten Dyssel Mortensen & Adam Poulsen (red.)
Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Sideantal: 219
ISBN: 978-87-7674-269-0