Flere nyheder

 
Litteratur
Romantisk kærlighed
 
Diverse
Kvindelivsfestival i Rundetaarn

Find gamle nyheder:
Gammel nyhed fra KultuNauts arkiv
 
Romantisk kærlighed
Ons. 1. okt. 2008

Jens Hougaard - lektor ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur ved Aarhus Universitet - har med pragt- og fembindsværket "Romantisk kærlighed" skabt et blivende referenceværk, der fra 1700-tallets slutning til 1900-tallets begyndelse kortlægger og afdækker kærlighedens og seksualitetens udvikling.

Dette imponerende fembindsværk er resultatet af et projekt, hvis kim - i henhold til forfatterens forord - blev lagt i 70'erne, hvor de første notater til Romantisk kærlighed blev nedfældet. Nu - tre årtier senere - foreligger resultatet, der bedst kan betegnes som en intellektuel kraftpræstation af de helt store, der sammenfatter og analyserer en epokes holdninger til og tanker om kærlighed, seksualitet, børneopdragelse, forelskelse og prostitution. Som Jens Hougaard skriver, så er Romantisk kærlighed en ".. undersøgelse af strukturer, topik, mønstre og tolkninger af (især) litterære tekster fra tiden mellem ca. 1775 og ca. 1910."

I Romantisk kærlighed undersøger Jens Hougaard, hvorledes de danske romantikere i 1800-tallet forholdt sig til samt skildrede kærlighed og ægteskab. Der er tale om et kulturhistorisk værk med en gedigen, faglig og akademisk tyngde. Hougaard underbygger løbende sine pointer med velvalgte citater fra nogle af 1800-tallets største værker, hvilket gør Romantisk kærlighed til et imponerende stykke referencelitteratur af blivende karakter. Forfatterens belæsthed, der ligger til grund for de fem bind, tydeliggøres netop via inddragelsen af de mange citater, der hver især er emneinddelt alt afhængig af området, der analyseres.

Den litterære spændvidde, der foldes ud af Jens Hougaard i Romantisk kærlighed, er imponerende. H.C. Andersen, Blicher, Bang, Aarestrup, Kierkegaard, Drachmann, Goldschmidt, Gyllembourg, Blixen, Bergsøe, Topsøe og mange, mange flere granskes, citeres og analyseres. Man bliver ikke blot vidunderligt beriget af en sprænglærd mand, man får også lyst til at kaste sig over alle de herlige danske forfatterskaber, der har så meget at byde på.

De første fire bind af Romantisk kærlighed (det femte bind indeholder omfattende registre) er betitlet efter de områder, der afdækkes. Første bind - Samfund og ægteskab - belyser de forskellige ægteskabsmønstre, der definerede Romantikken. Værkets andet bind - Sjæl og forelskelse - tager udgangspunkt i, hvorledes forholdet mellem mand og kvinde i forelskelsens forskellige faser udvikler sig. Tredje bind - Legeme og kønslighed - tager fat i erotikken og seksualiteten i henhold til menneskets kropslige såvel som mentale udvikling. Fjerde og sidste bind - Ånd og kærlighed - definerer, hvorledes Romantikken opfattede begrebet "ånd" set i forhold til kønnenes indbyrdes og historisk betinget position i samfundet samt det faktum, at romantikerne er kristne.

Værket skal naturligvis være anbefalet alle, der har en generel interesse i at blive klogere. Mere specifikt skal være værket være anbefalet dem, der har en udpræget interesse for de områder, der på de 1600 sider afdækkes: Nemlig for Romantikken som epoke, for samfundsmønstre, for kærlighed og seksualitet samt for kultur- og litteraturhistorie.

Køb eller bestil bogen på saxo.dk.

Jens Hougaard: Romantisk kærlighed 1-5
Forlag: Forlaget Klim
Sider: 1608 sider (fem bind)
ISBN: 978-87-7955-513-6