Sct. Georgs Gildet i Hammel

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har udgangspunkt i spejderbevægelsens principper.

Gildets medlemmer tilstræber at leve efter gildeidealerne og at omsætte disse i praksis.

Gildets formål er at sikre det enkelte medlems mulighed for personlig udvikling og i fællesskab med andre medlemmer at påtage sig humanitære opgaver i lokalsamfundet, nationalt og globalt

Sct. Georgs Gildet i Hammel

Møllevangen 4

8450 Hammel

Yderligere information: Hjemmeside