Fredensborg Ting- og arresthus

Fredensborg Ting- og arresthus

Tinghusvej 13

DK-3480 Fredensborg

Tel.: +45 22 36 44 55