Landsarkivet for Sønderjylland

Landsarkivet for Sønderjylland er en del af Statens Arkiver. Geografisk dækker det området fra Kongeåen til den nuværende landegrænse, altså de dele af Sønderjylland, der kom til Danmark ved genforeningen i 1920 - nu Sønderjyllands amt. Landsarkivet modtager og opbevarer arkivalier fra de lokale statsembeder- og institutioner i sit område. Desuden kan man finde arkivalier fra sønderjyske kommuner, private institutioner, foreninger og private personer. Arkivet fungerer som lokalarkiv for Aabenraa.

Landsarkivet for Sønderjylland

Haderslevvej 45

6200 Aabenraa

Tlf: 74 62 58 58

Yderligere information: Hjemmeside